organizatorzy:partner merytoryczny:


partner organizacyjny:wystawca:


PARTNER


patronat medialny:strona
internetowa:
Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Tradycyjnie, jak co roku na początku grudnia, Sekcja Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego serdecznie zaprasza na XI Olimpijski Dzień Kardiologii, w ramach którego odbędzie się X Konferencję Sekcji Kardiologii Sportowej PTK. Spotykamy się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, 3 grudnia. Konferencja jest organizowana we współpracy z Sekcją Kardiologii Dziecięcej PTK.

W części praktycznej Konferencji rozpoczynamy Warsztatami EKG u młodocianych sportowców, przygotowanymi w tym roku przez Zespół Pani Profesor Katarzyny Bieganowskiej z Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W kolejnej sesji przedstawimy praktyczne zastosowanie coraz popularniejszych pulsometrów w monitoringu zawodników i pacjentów kardiologicznych.

Wszyscy uczestnicy Konferencji będą mogli wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy z zastosowaniem automatycznych zewnętrznych defibrylatorów (AED). Prosimy o zapisywanie się do grup na konkretną godzinę aby umożliwić każdemu wypróbowanie urządzeń.

Ponieważ jest to nieliczna okazja do spotkania lekarzy z wielu dziedzin medycyny, pragniemy kontynuować Sesję Przypadków Klinicznych. Będzie to okazja do wymiany poglądów na tematy dotyczące trudnych sytuacji medycznych w kardiologii sportowej. Zapraszamy do zgłaszania przypadków problematycznych, które wspólnie spróbujemy rozwikłać lub wyznaczyć drogę postępowania (proszę zgłaszać problematycznych zawodników mailowo: andrzej.folga@coms.pl)

Nawiązując do wcześniejszych konferencji w Sesji Głównej prezentujemy tematy z kardiologii dziecięcej, kardiologii dorosłych i temat pozakardiologiczny. W tym roku tematami wiodącymi będą wydolność wysiłkowa u dzieci i młodzieży po leczeniu naprawczym wad wrodzonych serca, zatrzymanie krążenia na boisku oraz zaburzenia hormonalne u sportowców.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla studentów. Szczegółowe informacje i formularz zapisów znajdziecie Państwo na tej stronie.


Dr n. med. Andrzej Folga Przewodniczący Sekcji Kardiologii Sportowej PTK